Mätsystemanalys - MSA

Det är inte för inte som ett Six Sigma Projekt ska inledas med en mätsystemanalys; Utan att veta att du mäter rätt går det inte heller att (säkert) veta om du har uppnått några förbättringar

MSA - Mätsystemanalys är förmodligen den viktigaste delen i förbättringsarbetet, OCH det är en metod som alla företag i alla branscher har nytta av att känna till. Oavsett vilken produkt, eller vilken process du mäter MÅSTE du känna till hur noggrannt du kan mäta. Risken är annars stor att du drar fel slutsatser och fattar fel beslut.

 En ubildning i MSA görs normalt på 1-2 dagar beroende på omfattning. Om behovet skulle vara större är det bättre att dela upp behovet i projektformarbetet/projektet på flera tillfällen med praktisk support. En typisk kurs innehåller följande delar:

 

  • Inledning och målsättning
  • Grundläggande begrepp
  • Komponenter i mätnoggrannhet/mätosäkehet
  • Kalibrering vs MSA
  • Skillnad mellan olika mätdon
  • Vad är r & R
  • Användning av diagram (VIKTIGT).
  • Åtgärder resultat.

 

En stor del av kursen görs i form av laborationer med dator och de mätdon/mätdonstyper som ni normalt använder. Kursmaterialet bygger på MSA-referenshandbok utgiven av AIAG som jag beställer åt er i det antal ni önskar. Samtliga deltagare får utvärderingsfil att använda efter kursen i xls eller xlsx format. Vid kursen använder jag iallmänhet programmet MINITAB som gör planering, genomförande och analys enkelt och verkningsfullt. Programmet kan laddas ned i 30 dagar i fullversion på MINITAB:s hemsida.