Ledningssystem

Ett ledningssystem är egentligen en form av avtal mellan "ledningen" och de anställda; Så här ska vi göra! Jag hjälper er att utveckla eller trimma ert ledningssystem.

Få företeelser i modern tid har väl blivit så bespottade som ledningssystem (enligt ISO 9001). Det är också delvis sant att de första versionerna av kvalitetsledningssystem hade en tendens till överdokumentation och att det åtminstone i början skrevs mycket instruktioner "för revisorerna". Alla organisationer oavsett om det är en skola, en idrottsförening, eller ett storföretag behöver dock ett ramverk av regler, riktlinjer och arbetsinstruktioner som hjälper deltagarna att göra rätt.

     
   
     


Fordonsbranschen har en kravstandard som heter ISO/TS 169 49 som är en utveckling (och förbättring) av kraven i ISO 9001:2008. I fordonsbranshen används en processyn som kallas Automotive Process Appoach, APA. Den processynen bygger på ett antal frågor som i stort sett alla organisationer kan tillämpa:

  • Vilken är processen
  • Vad levereras från processen. Vilket är resultatet ?
  • Vad levereras till processen (vilket "material" krävs")
  • Vilka hjälpmedel krävs
  • Vilken kompetens krävs och vilka personer/roller krävs
  • Vilka instruktioner krävs
  • Hur kan resultatet mätas ?
  • Hur kan processens verkan och effektivitet mätas? Hur vet vi om vi gör ett bra och effektivt jobb?

 

Jag kan hjälpa er att utifrån ovanstående se över ert system och föreslå förändringar och om så behövs göra om systemet så att det blir effektivare.