Six Sigma Problemlösning

Six Sigma är en metodik för strukturerad problemlösning som ofta leder fram till att rätt orsaker till ett problem fastställs eller bekräftas. Begreppet Six Sigma är känt av många, men det är färre som utnyttjar den kraft som finns i metodiken.

Jag har ungefär 20 års erfarenhet av sk kvalitetsmetoder som FMEA, SPC och MSA (Se Core Tools). För knappt fem år sedan fick jag möjlighet att utbilda mig till sk Black Belt. Utbildningen pågick under sex månader och tog 12 veckor att genomföra inklusive ett förbättringsprojekt i produktion. Det var en av de mest givande utbildningar jag gått igenom och den visade framförallt på möjligheterna att använda redan kända metoder på ett samordnat sätt, där resultaten från en metod används som insats (input) till en annan metod, för att på det sättet verkligen kunna säkerställa de verkliga orsakerna, och inte gissa (kvalificerat eller ej).

I korthet innebär ett Six Sigma projekt att med hjälp av kund-leverantörsanalys (Input/Output), Processbeskrivning, Orsak-Verkan, FMEA och olika studier av Input (X) och Resultat/Output (Y) komma fram till vilka åtgärder som är mest sannolika och har störst verkan på resultatet. Ibland kan ett Six Sigma projekt leda till att redan troliga (eller kända) orsaker bekräftas, men det är också relativt ofta som nya okända (ej förväntade) "Inputs" kommer fram i ljuset. Six Sigma är en mycket stark arbetsmetodik som är värd att provas. Det är lite som bilden visar; I en grupp av faktorer där olika personer hävdar olika saker, finns det några faktorer som verkligen påverkar mer än andra. Det gäller att hitta de faktorerna.

Jag hjälper er att hitta rätt orsaker och/eller hjälper till med grundläggande kunskap om metodiken, t ex genom att genomföra en problemlösning med hjälp av Six Sigma D-M-A-I-C metodik eller coacha er vid genomförande med egna resurser.