REFERENSER

Företag Referens  Plats Tid Uppdrag
DNV Certification Anders Svensson
 Stockholm   Revisionsledare ISO/TS 169 49
VDA-QMC Reinhard Hagen Berlin 2016 Licensierad partner

Industriell Plåtproduktion

(AQ Lyrestad)

Mikael Lundqvist   2012-2013 Projektledning införande av ISO/TS 169 49
UBD Cleantech Pierre Landegren  Höör

2013-01

2015-05

Utbildning i MSA
Ekenäs Mekaniska Mikael Hahn  Ekenässjön

Pågående

 Utbildningspaket:

  • Processrevision VDA 6.3
  • Feleffektanalys, FMEA grund
  • Styrplaner
  • Statistisk Processtyrning, grund
  • Mätsystemanalys, grund
Ovako Madeleine Lundin Hällefors 2014-08 Utbildning Mätsystem analys grund + fk
AMB Industri AB  Peter Lundbladh  Broakulla

2014-03-

2014-06

Införande av kundspecifika krav för VW
 LK Armatur
Milka Bojic
Helsingborg 2015-04 Utbildning Mätsystemanalys
R-man Värnamo Lars Stenberg 2015-03 Coaching/Introduktion VDA 6.3