Feleffektanalys - FMEA

Feleffektanalys, FMEA är en av de enklaste metoderna att genomföra, men också en av de enklaste att "gå vilse i" och därmed dra fel slutsatser ifrån.

Feleffektanalys är en vedertagen metod (sedan början av 50-talet) för identifiering och prioritering av risker i en verksamhet, eller process. Det är en mycket kraftfull metod, förutsatt att den görs på rätt sätt. Jag har under ett flertal år arbetat med riskanalyser och FMEA, bl a i form av utbildningar och framtagning av koncernstandard för FMEA. Jag har också reviderat ett stort antal riskanalyser och det finns antal vanliga fel som görs och som dessvärre leder till "fel resultat" och därmed fel beslut och fel prioritering av resurser. Vanliga fel är:

  • Bristande process/systemstudie (Vad gör processen)
  • Sammanblandning av sannolikhet och feleffekt
  • Varierande bedömning av allvarlighet och sannolikhet.
  • Fel användning av risktal.
  • Bristande uppföljning av åtgärder och effektivitet.Jag kan hjälpa Er att behålla strukturen och logiken i genomförandet, genom utbildning eller coaching så att resultatet inte blir missvisande och så att inte fel slutsatser dras, vilket annars är vanligt.