BeCT Quality AB

Jag har arbetat med ledningsfrågor och kvalitetsstyrning på flera företag och jag har granskat ett ledningsarbetet i ytterligare ett stort antal företag och jag kan hjälpa Er med att förbättra ert ledningsarbete, kvalitetsstyrning, problemlösning, projektledning och ständiga förbättringar oavsett hur stort ert företag är.

De krav som finns i fordonsindustrins kravstandard för leverantörer ISO/TS 169 49 utgör en bas för sunt förnuft och logiskt förbättringsarbete. Oavsett om du har kunder i fordonsbranschen eller ej, så går det att dra nytta av kraven i "ISO/TS". I mitt nätverk av företag och personer finns även annan kompetens som kan hjälpa till med lösningar där jag själv inte kan (för tillfället).

I kort sammanfattning har jag följande bakgrund:

  •     Certifierad Six Sigma Black Belt
  •     IATF Certifierad Lead Auditor för ISO/TS 169 49.
  •     Certifierad Projektledare
  •     20 års erfarenhet av kvalitetsarbete och ledningsarbete
  •     Licensierad Processrevisor enligt VDA 6.3

Modernt arbete med kvalitetsarbete bör i välutvecklade företag innehålla strategiskt ledningsarbete, verksamhetsutveckling, kundtillfredsställelse, problemlösning och ständiga förbättringar med stöd av bl a processyn, utnyttjande av nyckeltal och interna revisioner. Jag hjälper er att skapa och/eller upprätthålla den helheten.

Gunnar Bergstedt