Kundtillfredsställelse - Process

En undersökning av kundtillfredsställelse på flera sätt, men det finns en rad frågeställningar som bör vara ordentligt genomtänkta innan en enkät skickas ut.


Så här kan en undersökning genomföras (exempel):

  • Jag besöker er och vi tar gemensamt fram ramarna för genomförandet, baserat på era viktigaste processer (för lönsamhet)
  • Ni väljer ut ett antal kunder och kontaktpersoner som ni vill få med i undersökningen och vi bestämmer gemensamt omfattningen
  • Jag kontaktar dessa kunder per telefon eller mail före undersökningen för att säkerställa svar.
  • Jag skickar ett web-formulär till kunder/kontaktpersoner med e-post. Jag sammanställer svar och gör en analys.
  • Svaren skickas till er och eventuellt gör vi gemensam genomgång i er ledningsgrupp och diskuterar åtgärder, beroende på resultaten.


Den avgörande frågan är; "Vad vill Ni ha svar på?"

 

En undersökning av kundtillfredsställelse behöver inte göras komplicerad, men det tar ofta längre tid än vad många tror att göra en bra undersökning med egna resurser.