Utbildning

Jag kan höja i er kunskap och förståelse i metoder och arbetssätt!

Förutom konsultation i ledningsfrågor, problemlösning i Six Sigma och genomförande av undersökningar av kundtillfredsställelse, kan jag även tillhandahålla utbildningar i bl a

  • Kunskap i ledningssystem; ISO/TS 169 49, IRIS, ISO 9001:2015 m fl.
  • Processyn
  • Interna revisioner och revisionsteknik
  • Mätsystemanalys - MSA
  • Feleffektanalys - FMEA/FMECA
  • Statistisk Processtyrning SPC
  • Projektstyrning - APQP (Advanced Product Quality Planning)
  • Användning av styrplaner - Control Plan Methodology
  • Processrevision VDA 6.3. Se WEDEAQ Scandinavia AB
  • Produktsäkerhet, PSB. Se WEDEAQ Scandinavia AB
     
 

 
     

Utbildning kan göras till grupper av personer på Ert företag eller i Er företagsgrupp. Jag kan också coacha er, om ni har en idé av något slag och behöver stöd vid genomförandet. Jag har hos tidigare arbetsgivare tagit fram och genomfört en rad utbildningar i varierande omfattning mellan 2 timmar - 3 dagar för leverantörer, operatörer och ledningsgrupper.

Min erfarenhet är att utbildningar bör genomföras med så mycket praktiskt arbete som möjligt genom grupparbeten, diskussioner och (t o m) prov, mer än användning av power-points. givetvis använder jag mig av Power-points., men oftast som start eller summering och jag använder mig ofta av prov, även om förkunskaperna är låga. Effekterna av det är ofta att utbildningarna blir öppna och kreativa. Vidare använder jag ofta Minitab i mina utbildningar eftersom det är ett "verktyg" som har stor effekt. En fullständig licens kan laddas ned från Minitabs hemsida under 30 dagar i utbildningssyfte vid behov.