Kvalitetsledning

Alla företag kan förbättra kvalitetsarbete och kvaliteten på ledningsarbetet.

Kvalitetsledning betyder två saker:

 • Ledning av kvalitetsarbetet
 • Kvalitet på ledningsarbetet
 
 

Ledning av kvalitetsarbetet innebär att jag hjälper er att förbättra ert kvalitetsarbete.  Det kan handla om en översyn av ledningsarbetet i stort, t ex:

 • Vilka nyckeltal ni arbetar med
 • Hur ni gör ledningens genomgångar
 • Hur ni kommunicerar resultat från ledningsarbetet
 • Hur ser ert ledningssystem ut. Behöver det "renoveras"?
     

   
  Kvalitet på ledningsarbetet eller "Ledningsutveckling" är delvis samma frågor som ovan, men här fokuserar vi på hur effektiva ni är i ledningsarbetet, d v s hur ni ofta ni följer upp vilktiga nyckeltal och hur ni fattar beslut och följer upp verkan av tagna beslut. Det är få företag som jag har mött (om ens något) som har ett effektivt ledningsarbete.